Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
 
 
Nieuwsberichten Nieuwsberichten

AGENDA
In onderstaand overzicht staan de geplande activiteiten en bijzondere diensten van de komende periode. Meer informatie over de activiteiten vindt u op onze website of in Vierluik. Een overzicht voor langere termijn staat op www.gorechtkerk.nl.
Is er een activiteit die volgens u ook in de agenda moet staan, mail dan naar
 
Zondag 18 maart

  • Koffiedrinken, na de dienst van 10.00 uur, Gorechthuis
 
Woensdag 21 maart
  • Meditatie-avond, 19.45 uur aanwezig, 20.00 uur aanvang, Gorechthuis
 
Zaterdag 24 maart   
  • Zingen in Oostum, 10.00 – 15.00 uur (Graag even aanmelden)
 
 
BERICHTEN
 
Kliederkerk op 2e Paasdag.
 
Kliederkerk is een creatieve, speelse vorm van kerk-zijn. Kliederkerk is voor alle leeftijden maar richt zich specifiek op ouders met jonge kinderen tot en met de basisschoolleeftijd. Tijdens Kliederkerk staat een Bijbelverhaal of Bijbels thema centraal. Samen worden deze verhalen op creatieve wijze ontdekt en verwerkt. Dat is zichtbaar in de momenten van samen ontdekken en het samen vieren. Zo ontstaat er verdieping in de gemeenschap met elkaar en met God.
Een belangrijke andere doelstelling van de Kliederkerk is de onderlinge ontmoeting. Daarom staat gastvrijheid hoog in het vaandel. Kliederkerk zet een sfeer neer waarin mensen zich welkom en veilig voelen, zodat er ruimte ontstaat waarin ze kunnen groeien. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in het samen eten en het warm welkom heten van mensen.
Daarom bestaat Kliederkerk uit drie onderdelen: het samen ontdekken via creatieve en sportieve activiteiten, het samen vieren – een korte viering voor alle deelnemers, het samen eten. Het hele programma duurt twee uur. Voor aanvang is er een vrije inloop van een half uurtje met welkom en instructie.
 
De eerste Kliederkerk is op maandag 2 april 2018, tweede paasdag, van 10.30 uur tot 13.00 in de Gorechtkerk. Het thema van deze keer is; Pasen, een nieuw begin.
De activiteiten die we doen zijn bedacht voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar, maar leuk voor iedereen. Jullie als gezin zijn van harte welkom, ook opa´s en oma´s en andere belangstellenden mogen meekomen als ze willen.
We gaan kliederen en spelen, dus je mooie zondagse kleren mogen in de kast blijven deze morgen. Voor de allerjongsten is er een speelhoek, in de kerkzaal, ingericht.
Mochten broers of zussen van 13 jaar of ouder het leuk vinden om te helpen bij een activiteit, dan horen we dat graag. Samen zijn we Kliederkerk!
 
Willen jullie je aanmelden via de email: 
Graag zo spoedig mogelijk opgeven maar zeker voor zondag 25 maart in verband met de inkoop van de lunch.
Wil je bij de opgave vermelden:
 
  • Wij komen met …. personen.
  • De leeftijden van deze personen zijn
  • Er is/zijn personen in ons gezin die een allergie heeft/hebben, namelijk:
 
Als er nog vragen zijn, spreek ons aan of mail naar bovenstaand mailadres.
We hopen jullie te zien op 2 april aanstaande!
 
Groeten van het Kliederkerk team;
Marja, Glenda, Linet, Johannes Rink en Saskia

Kennismaking 30-45 jarigen rondom de Gorechtkerk, zondagmiddag 11 maart.
We hebben een heel gezellige en ontspannen middag met elkaar doorgebracht in het Gorechthuis. De 30-45 jarigen werden gastvrij onthaald met piano spel en thee/koffie en lekkers erbij. Na een kennismakingsronde zijn we naar de Gorechtkerk gegaan voor een “beoordeling”. Ook kregen de deelnemers de gelegenheid hun mening op “flap-overs” te schrijven. Het leverde verrassende opmerkingen op over diverse stellingen over kerk en gemeente zijn en de waardering van kerkdiensten. Opmerkingen waar we als kerk en met elkaar mee verder kunnen. Wilt u weten wat de opmerkingen waren? Van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de gemeente avond van 11 april want dan zal er een terugkoppeling komen gemeente breed. En deze groep, nu die vonden het zo gezellig met elkaar dat we hebben afgesproken om op zondag 3 juni tussen 17 en 19 uur met elkaar te gaan eten. Locatie moet nog bepaald, datum kan voor 30-45 jarigen alvast gereserveerd worden in hun agenda. En de kids, die zijn op 11 maart heel gezellig en creatief bezig geweest in ’t Schip.  Al met al een heel goede zondagmiddag met elkaar doorgebracht waar op diverse manieren een vervolg aan wordt gegeven.
Hartelijke groet mede namens Ybo Buurma,
Glenda Boonstra,
ouderling doelgroepen pastoraat

Bij de Collecte van zondag 18 maart: Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.
Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals SAVE in India. Van harte aanbevolen! Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd.Met deze collecte steunt u het werelddiaconale werk van Kerk in Actie zoals SAVE in India. Van harte aanbevolen!

Namens ZWO/diaconie,
Janet Knoop
 
 Spelletjesmiddag 18 maart gaat niet door!
De eerder aangekondigde spelletjesmiddag, die de werkgroep Binnenlands Diaconaat in Ons Centrum zou organiseren op zondag 18 maart, kan door omstandigheden helaas niet doorgaan. Mocht er een nieuwe datum worden gepland voor de spelletjesmiddag, dan laten we dat uiteraard weten. Als u van plan was geweest om te komen: excuses voor het ongemak. Hopelijk tot een volgende keer!
 
De Diaconie

18 maart: koorgesprek met Klaas Drenth
In de Dorpskerk wordt een aantal keren per jaar een koorgesprek georganiseerd: een interview op het snijvlak van kerk, geloof, wetenschap en samenleving, aan het eind van de zondagmiddag in het ‘koor’ van de kerk. Het initiatief daartoe werd genomen door de Hervormde Gemeente. Interviewers zijn bij toerbeurt ds. Rudolf Oosterdijk, Henk Boomker en Jolly Kerkstra. Op zondag 18 maart vindt het laatste koorgesprek van dit seizoen plaats. Nu is het de beurt aan de heer Klaas Drenth, voorzitter van het Harener 4 mei-comité. Ds. Rudolf Oosterdijk zal met hem van gedachten wisselen over het thema ‘Wat gedenken we op 4 mei?’ Het koorgesprek begint om 17.00 uur en duurt een uur. U bent van harte welkom! De toegang is gratis. Bij de uitgang kunt u een gift doen in de collecteschaal.
 
Vrouwengespreksgroep: O.D.S.
Op dinsdag 20 maart a.s. komen we weer samen om 14.30 uur in het Gorechthuis.
We zijn op weg naar Pasen, waar het onderwerp "Verheerlijking? " goed bij past, geschreven door Dr. Marjo C.A. Korpel. Je kunt het nalezen in "in Gesprek" nr.4, 2016-2017. De levensweg van Jezus gaat toe naar verheerlijking en opstanding. Maar de weg daarnaa toe is een aaneenrijging van moeilijkheden en vooral onbegrip. Zelfs de verheerlijking op de berg is voor Jezus een domper: Petrus wil het moment vangen in een tentje, en Jezus moet hen berispen. Je zou kunnen zeggen dat die weg naar Pasen van begin tot eind een lijdensweg is. Op die weg vraagt Jezus zijn leerlingen hem te vergezellen. Dat is ook een vraag aan ons: lijd je mee? Een mooi  voorbeeld van het meetrekken met Jezus is te vinden in Marcus 10: 23-45.
Jezus laat het niet bij de voorspelling van zijn lijden en sterven, het negatieve, maar voorziet ook het positieve: zijn opstanding. Waarom is dat ook voor ons zo belangrijk?
Als iemand een mooi lied of gedicht heeft, neem het mee!
 
Het logboek maakt Nel Alblas en de sluiting verzorgt Annie Rozema.
Een ieder die belangstelling heeft, hartelijk welkom en goede paasdagen gewenst!
het bestuur.
 
Kindernevendienst én Oppasdienst Gorechtkerk
Hallo jongens en meisjes,
Zondag 25 maart is het Palmpasen!
We gaan weer in een feestelijke optocht door de kerk. We vinden het leuk als jij ook meedoet. Het is de bedoeling dat je zelf (misschien samen met je ouders) je stok versiert. We hebben een beschrijving gemaakt die je kan helpen om ideeën te krijgen.
Wil je de stok op deze zondag, 25 maart, meenemen naar de kerk? Het is handig als je naam op de stok staat. Het broodhaantje krijg je die dag van ons.
De optocht is aan het begin van de kerkdienst en begint voordat we naar de nevendienst gaan; ook de kinderen van de oppasdienst krijgen op tijd een seintje om mee te lopen in de optocht. Er liggen komende zondag nog stokken, die je kunt gebruiken in de ruimte van de Kindernevendienst én Oppasdienst! Ook Opa’s en Oma’s mogen er natuurlijk één halen voor de kleinkinderen, die graag mee willen doen aan de optocht! Van harte uitgenodigd!
Groeten van de begeleiders van de oppas- en kindernevendienst

 
Uitleg bij de PalmPaas-stok
Waarom een kruis?
Het kruis doet ons denken aan het sterven van Jezus.
Waarom die kleurige versiering?
Met die versiering laten we zien dat we blij zijn dat Jezus is opgestaan.
Waarom een takje groen?
Toen Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed, zwaaiden de mensen met palmtakken
Waarom ongeveer 30 rozijnen in een doosje?
Judas had Jezus verraden voor 30 zilverlingen
Waarom een ei?
Een ei is het symbool van de opstanding.
Uit een ei komt nieuw leven (kuikentje).
Waarom brood?
Het brood doet ons denken aan het brood dat Jezus zegende tijdens het laatste avondmaal. Het wijst op het lichaam van Jezus.
Waarom in de vorm van een haan?
Petrus had 3 keer gelogen; hij zei dat hij Jezus niet kende.
Hij kreeg spijt toen hij de haan hoorde kraaien.
Waarom gebruiken we veel groen en geel?
Deze kleuren horen bij de lente. Ook in de lente is er een nieuw begin.
 
 
Voor iedereen die van zingen houdt…...
Op 24 maart weer zingen in ….. Oostum!!
Het was toch “Zingen in Fransum”, zult u nu wel denken en u hebt helemaal gelijk. Maar het wordt dit jaar  “zingen in Oostum”. Er bleek sprake te zijn van een dubbele boeking. Een groep uit Ten Boer gaat zingen in Fransum en ze hebben helemaal gelijk want zingen is leuk of je nu in  Fransum zingt of in Oostum. van zingen word je even een ander mens. Over het kerkje van Oostum hoeft u zich geen zorgen te maken want ook dat is een  prachtige plek in een prachtige omgeving. De provincie Groningen is mooi !!
Als u plezier heeft in zingen en als het u of jou leuk lijkt om eens mee te zingen dan bent u en ben jij van harte welkom. Als u twijfelt en als u graag iemand wilt meenemen die u goed kent, is dat natuurlijk geen probleem. Een gezellige, muzikale pauze in opnieuw een prachtige omgeving.
Net zoals de vorige keer is het de bedoeling om met elkaar in een ongedwongen sfeer een aantal mooie liederen te gaan instuderen. Tussen de muzikale bedrijven door is er natuurlijk weer tijd voor een praatje
Het kerkje van Oostum is  gereserveerd (!!) en maestro Harold van Hees zal op zijn inmiddels bekende wijze met ons de liederen instuderen. Misschien dat  we ook deze keer met degenen die het leuk vinden, een aantal liederen kunnen gaan zingen in de  Palmzondag dienst?!  Het concept is zoals de voorgaande keren dus voor koffie en  thee wordt gezorgd. Verder is het weer de bedoeling  dat u en jij weer iets lekkers meeneemt voor bij de koffie/thee en eten en drinken voor bij de lunch, om te delen met de ander. Een bescheiden portie is voldoende.   Zo kunnen we elkaar verrassen. Deelname is gratis.

We stellen ons de dag  als volgt voor:
10.00-10.30                ontvangst met koffie/thee met…?
10.30-12.00                zingen
12.00-13.00                verrassingslunch en een luchtje scheppen
13.00-14.30                zingen
14.30-15.00                thee met…?


We hopen dat u en jij zin hebt om mee te doen. Iedereen is welkom. Mocht u of jij  niet beschikken over  vervoer dan proberen we dat te regelen.
U kunt zich opgeven bij Dolf en Anita Wildeboer.
Tel: 050-5348821 of via


Met een vriendelijke groet, mede namens de taakgroep  ontmoetingen,                    Dolf en Anita Wildeboer
 
WERKGROEP  GOEDEDOELEN HAREN
 
Boeken- en vlooienmarkt
Datum: 31 maart 2018
Plaats: Gorechthuis, Hortuslaan 1, Haren
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Mocht u nog boeken/curiosa in willen brengen, graag doorgeven aan:
Fam. Kooi, Middelhorsterweg 42, Haren, tel. 050-5342042
 
Oranje concert
Datum: 27 april 2018,  Koningsdag
Plaats: de Gorechtkerk, Kerkstraat 14, Haren
Aanvang: 20.00 uur
 
Dit seizoen zijn de netto opbrengsten van alle activiteiten voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Groningen, met name voor kinderen in de gemeente Haren en voor opvang van en onderwijs voor kinderen in Afrika.
Kunt u niet meedoen aan één van de acties maar wilt u wel een gift geven voor de goede doelen dan kan dat op bankrekeningnr. NL08 ABNA 0512 7457 14  t.n.v. J. Kooi inzake Werkgroep Goededoelen.
 
Werkgroep Goededoelen Haren, bestaande uit Klaas Bakker, beheerder van ‘t Gorechthuis, Janet Knoop, lid Diaconale Raad, Ria Dost, Greetje Eisses, Anda Kooi, leden Helping Hands Haren en Anneke Bos, Jeannette ter Maat, Cees Verschoor
 
 
Musical ‘Op zoek naar Judas’
 
Houd je van zingen en/of toneelspelen? Heb je zin om met elkaar een fantastische musical uit te voeren?
Doe dan mee met de musical ‘Op zoek naar Judas’ van Gerard en Gerard Musicals. De musical zelf is op 15 en 16 maart 2019 en we gaan repeteren vanaf september 2018.
 
Waar gaat de musical over?
Simon en Hanna krijgen bezoek van twee agenten die vertellen dat hun zoon Judas dood is. Zo begint de musical 'Op zoek naar Judas'. De verslagenheid bij de ouders is uiteraard groot. Het huilen van Hanna gaat over in kindergehuil en brengt ons bij de geboorte van Judas. En zo creëren we de suggestie dat Hanna en Simon het levensverhaal van Judas aan de agenten vertellen.
Schrijf je over Judas, dan schrijf je ook over Jezus. In de musical heeft Jezus geen actieve toneelrol. We leren Jezus kennen door de ogen van Judas en ook door die van Petrus, want ook hij mag in de relatie met Judas niet ontbreken.
Naast een aantal fictieve scènes, laten we ook een aantal Bijbelse verhalen tot leven komen die wij exemplarisch vinden voor het optreden van Jezus: de Bergrede, een wonderverhaal (spijziging van 5000), een genezingsverhaal (Legioen), Een gelijkenis/parabel (de Barmhartige Samaritaan) en het verhaal over de vrouw die Jezus zalft in Betanië. En natuurlijk het passieverhaal dat in deze musical ook als gezongen passie wordt uitgevoerd.
Zo wordt 'Op zoek naar Judas', meer dan onze andere musicals, een gezongen belevenis.
 
Het is voor (bijna) alle leeftijden, je bent welkom vanaf de brugklas tot vergevorderd in leeftijd. De musical wordt vanuit de Gorechtkerk georganiseerd, maar iedereen is welkom!
Voor meer info en aanmelden: www.musicaljudas.gorechtkerk.nl
 
Namens de voorbereidingsgroep:
Henriëtte Kooi-Overeem
Anda Kooi-Vaatstra
Wilma Oosterhuis-Wolters
 
 
VAN DE PREDIKANTEN
 
Kerkstraat 16
Komende zondag is het alweer de 5e zondag van de veertigdagentijd. Deze heet: zondag Judica, Latijn voor ‘Verschaf mij recht’ De naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 43 vers 1: Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak. Bescherm mij tegen een liefdeloos volk, vol list en bedrog. Jezus zegt: ‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!’ Jezus is angstig en zweet druppels bloed. Verschaf mij recht…
Zondag lezen we uit Johannes 12: 20-33. Het indringende gedeelte waarin Jezus spreekt over zijn dood. Met in vers 27 de hartverscheurende woorden: ‘Nu ben ik doodsbang. Wat moet ik zeggen? Vader laat dit ogenblik aan  mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben ik juist gekomen’. Klinken deze woorden als: ‘o, God, vecht voor mijn zaak, scherm mij tegen een liefdeloos volk…?’ Jezus zal dit vast gedacht hebben, maar bij de Evangelist Johannes wordt deze gedachte gevolgd door: ‘Maar hiervoor ben ik juist gekomen’. Jezus bedoelt hiermee te zeggen: ‘Ik ben gekomen om recht te verschaffen, om geknakten op te richten en wie vernederd worden, aanzien te geven’. Het is Jezus’ missie om tekenen van heil en vrede op te richten, zelfs al leiden die tot de dood. Dat is de weg waarop we Jezus volgen, deze veertigdagen. Die alleen uit te houden is, omdat wij weten dat die dood niet het einde is. Die wordt door het leven ingehaald. Pasen ligt in het verschiet, opstaan om te leven!
 
Ontvangt allen een hartelijke groet en Gods Vrede,
Ds. Marja de Jager
 
 
Eelderwolde
 
Olijfboom
Het was de vorige week zo koud, dat we onze olijfboom maar even binnen hebben gezet. Hij zou eens ter ziele kunnen gaan, nog net op het einde van de winter. Of het nodig was, weet ik eigenlijk niet. Volgens kenners is een olijfboom een oersterke boom, een echte overlever. Hij kan werkelijk overal tegen. Hitte, droogte, kap, hij doorstaat het allemaal. Zelfs als je denkt dat deze traag groeiende loofboom de geest geeft, kan hij zomaar weer opbloeien.
Ik heb deze informatie niet van mezelf – ik heb geen groene vingers en maar beperkt kennis van bomen en planten – maar lees het in het nieuwste boek van de joodse schrijver Meir Shalev, ‘Mijn wilde plantentuin’. Een prachtig boek over zijn Israëlische tuin, waarover hij met liefde en kennis van zaken spreekt, en waaraan hij ook de nodige filosofische beschouwingen wijdt. Het is uitgegeven in het kader van de Boekenweek, die dit jaar als thema ‘de natuur’ heeft.
De olijfboom is een bijzondere boom in het bijbelse leven. Hij is een van de bekende drie bijbelse vruchtbomen, zo zegt Meir Shalev, naast de vijgenboom en de wijnstok. De vijgenboom komen we als soortnaam het eerste tegen in de bijbel. Het zijn immers de eerste twee mensen, die vijgenbladeren gebruiken om, uit schaamte, hun lichaam mee te bedekken. Vervolgens komt de olijfboom in beeld, en wel in het verhaal van de grote vloed. Want als Noach vanuit de drijvende ark het water ziet dalen en wil weten of er droog land beschikbaar is, komt een duif hem uiteindelijk een olijftakje brengen. De derde belangrijke bijbelse boom is, tenslotte, de wijnstok. Nadat Noach de ark heeft verlaten, plant hij een wijngaard. Hij plukt na verloop van tijd van de vruchten, maakt er wijn van, maar kijkt te diep in het glaasje, zodat hij beschonken in zijn tent komt te liggen.

Misschien denkt iemand, “ja maar, de eerste bomen, dat waren toch ‘de boom des levens’ en ‘de boom van kennis van goed en kwaad’”? Zeker, maar we kunnen uit de tekst niet opmaken om wat voor bomen het precies gaat. “Ja, maar”, denkt iemand vervolgens, “Eva nam toch een appel uit die boom? Dan was de boom van goed en kwaad toch een appelboom?”. Nou, dat staat niet in de grondtekst, maar opvallend genoeg heeft die vrucht wel zijn weg gevonden in de christelijke traditie. Dat heeft hier mee te maken. Het Latijn, eeuwenlang de taal van de kerk, kent zowel voor ‘kwaad’ als voor ‘appel’ hetzelfde woord, namelijk ‘malum’. Zo legde men een verband tussen de verboden vrucht en de appel. Mooi gevonden natuurlijk, en de appel ontbreekt op geen enkel Middeleeuws schilderij waarop Adam en Eva staan afgebeeld, maar in de grondtekst komt deze vrucht dus niet voor. Wij weten niet om wat voor soort boom het gaat in dat boeiende verhaal uit Genesis.
De olijfboom is vanwege zijn trage groei, kracht en altijd groene bladeren een symbool geworden van geduld, vrede en hoop. In de joodse traditie wordt de olijfboom voornamer gevonden dan de vijgenboom en de wijnstok. Dat heeft te maken met de olie, die deze boom voortbrengt. Met deze olijfolie werden aan God gewijde personen gezalfd, koningen en priesters, messiaanse – dat betekent ‘gezalfde’ – gestalten, geroepen om een zichtbaar teken van hoop en vrede in Israël te zijn.
Bijzonder eigenlijk, en ontroerend ook, dat Jezus zijn laatste nacht doorbrengt in de hof van olijven, Getsemane, aan de vooravond van zijn kruisiging. Daar vindt hij uiteindelijk, na de angst en de donkere nacht, de vrede om zijn laatste weg te gaan. Hij, de Messias, is meer dan ooit tevoren, teken van hoop en een nieuwe toekomst geworden.
 
Gebed voor de Veertigdagentijd
God, behoeder van alle leven,
zie onze wereld,
zie uw mensen:
verdwaald, verdwaasd,
ontheemd, vervreemd.
Keer ons ten goede, God,
en zet ons, opnieuw, op het spoor
van waarachtig leven.
maak ons tot mensen die goed doen,
die leven doorgeven en beschermen,
die een zegen zijn voor elkaar,
tot eer van uw Naam.
 
Allen hartelijk gegroet,
ds. Ybo Buurma
 
 

Gemeenteavond op 11 april 2018
Op woensdag 11 april organiseert de kerkenraad weer een gemeenteavond. Houdt u die avond vast vrij in uw agenda? U bent van harte welkom! We starten om 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Op de agenda staan in ieder geval de jaarrekeningen over 2017 van Diaconie en Kerk. Deze stukken zullen ruim van tevoren achter in de kerk gelegd worden, zodat u die kunt inzien. Daarnaast bereiden we een interessant inhoudelijk onderwerp voor, u hoort daar binnenkort meer over. We hopen u te zien op 11 april!
 
Vriendelijke groet,
Jolly Kerkstra
Voorzitter kerkenraad
 
Spaardoosjesactie veertigdagentijd Kerk in Actie
In de veertigdagentijd hebben we de goede gewoonte om te sparen voor projecten ver weg of dichtbij. De veertigdagentijd wordt ook wel een tijd van vasten genoemd. Het gaat er niet om dat je iets niet mag. Het gaat er bij vasten om dat je de vanzelfsprekendheid van je levenspatroon doorbreekt en opnieuw oog krijgt voor aspecten in het leven die wel belangrijk zijn, maar een beetje naar de achtergrond gedrongen waren. Bij het vasten speelt ook het aspect van delen een rol. Er zijn mensen die in de vastentijd een spaarpot op tafel zetten. Wat ze uitsparen door zelf minder te consumeren, sparen ze voor andere mensen die altijd karig te eten krijgen. Of zelfs helemaal niet. Aan het eind van de vastentijd heb je dan iets gespaard voor een goed doel dat je van tevoren met elkaar afspreekt. Afgelopen zondag zijn er spaardoosjes uitgedeeld en komende zondag is er weer de mogelijkheid om een doosje mee te nemen. In deze doosjes kunnen u en jij de komende weken tot Pasen sparen voor het goede doel.
 
Dit jaar is het goede doel: ‘met je kinderen op de vlucht’. Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek of zelfs ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze gevluchte moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt hen daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden. Met deze spaaractie steunt u het werk van IOCC in Libanon. Van harte aanbevolen!
Naast de spaardoosjes thuis zal er op het muurtje in de Gorechtkerk ook een grote spaardoos staan waarin u uw gift kunt geven. Ook op de tafel bij de hoofdingang zal er een spaarpot staan. Uw gift maakt veel dingen mogelijk. Doet u mee?
 
ZWO/ Diaconie
 

 

terug
 
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.