Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
 
 
Nieuwsberichten Nieuwsberichten

GEREFORMEERDE KERK HAREN-ONNEN
 
 
VAN HET SCRIBAAT
 
Openstelling Dorpskerk
Elke middag is de Dorpskerk van 15.00-17.00 uur in principe open. Elke vrijdag om 12.00 uur is in de Dorpskerk het middaggebed (duur ca. 10 minuten).
 
 
Speldenprikken
De Protestantse Kerk heeft met Rikkert Zuiderveld een boekje uitgegeven met 95 ‘speldenprikken’ naar aanleiding van de 95 stellingen van Martin Luther, die hij in 1517 aan de kerkdeur spijkerde. Dit alles in verband met het Lutherjaar  2017.
Deze week: “Wij willen graag dat God eens ingrijpt in wat volgens ons niet deugt.  Zo krijgt Hij het nog druk met een hoop tegenstrijdige dingen.”
 
Roelof van Wijk, scriba
 
 
BERICHTEN
 
Collecte voor Sint-Maarten
Zoals bekend heeft de orkaan Irma veel schade aangericht op Sint-Maarten. De bewoners hebben dringend voedsel, schoon drinkwater en onderdak nodig.
Kerk in Actie verleent hulp aan slachtoffers van de orkaan Irma. Duizenden gezinnen zijn afhankelijk van noodhulp en steun voor wederopbouw. Voor de verspreiding van noodhulppakketten voor de slachtoffers heeft Kerk in Actie al € 50.000,- beschikbaar gesteld. Maar er is nog veel hulp en geld nodig.
 
Daarom is de eerste collecte op zondag 24 september, de diaconale collecte, voor de slachtoffers in Sint Maarten.
 
Namens de diaconie, Jan Wicher Wildeboer
 
KerkTV: gemeentevergadering op zondag 1 oktober na de dienst
Voor onze leden en belangstellenden in de Zonnehof worden de diensten in de Gorechtkerk al jaren door cameraopname doorgegeven, waarbij wij gebruik maken van een eigen zendinstallatie. Omdat de daarvoor benodigde frequentie niet meer beschikbaar is, komen de beelden niet meer goed in de Zonnehof aan. Het College van Kerkrentmeesters is daarom op zoek gegaan naar andere methoden om deze dienstverlening te kunnen voortzetten. Voor kerken is de meest toegepaste methode gebruik te maken van internet, een methode die het meebeleven van de diensten thuis mogelijk maakt. Dit vereist andere technische voorzieningen, maar het levert ook meer mogelijkheden op. Hiervoor zijn plannen ontwikkeld  en aan de Kerkenraad voorgelegd, waarop zij besloot deze voorziening voor de leden van belang te vinden, ook met het oog op de leden die de diensten thuis beluisteren. Bij de besluitvorming is voorzien in een gemeentevergadering om dit voornemen uit te leggen en te bespreken.
Daar is wel een reden voor: de mogelijkheid de eredienst in beeld te brengen, heeft als consequentie dat kerkgangers ook in beeld zijn, dat vraagt van ons behoedzaamheid omdat het over privacy gaat. Om daar zorgvuldig mee om te gaan en met over elkaar te spreken wordt de gemeentevergadering hierover op zondag 1 oktober, na de dienst, gehouden.
 
College van Kerkrentmeesters
Jan Kooi
 
 
 ACTIVITEITEN
 
Werkgroep Goededoelen Haren
 
Gift
Zondag 17 september 2017, tijdens het koffiedrinken in het Gorechthuis na afloop van de startdienst in de Gorechtkerk, heeft één van leden van de Werkgroep een gift ontvangen van € 20,--. Onze hartelijke dank hiervoor.
 
16  September 2017 Concert in de Gorechtkerk, Haren
Afgelopen zaterdagavond hebben we genoten van een prachtige muzikale raamvertelling, gebaseerd op het leven en werk van de Joods-Russische schilder Marc Chagall, uitgevoerd door Vocalgroep Choral.
In de muziek en de liedteksten werd zijn verhaal gevolgd en klonken steeds de universele thema’s uit de liefde door: vreugde, verdriet, eenzaamheid, geborgenheid, tintelend plezier.
De muzikale begeleiding werd verzorgd door Henk Ruiter en Frans Ort vertelde het verhaal.
Na de pauze hebben we kunnen luisteren naar zang van MuSis, een koor van drie keer twee zussen en ook nog allemaal dochters van leden van Choral. Deze keer waren de zussen met z’n vijven.
Zij brachten prachtige liederen ten gehore, zowel a capella als met begeleiding van piano door Henk Ruiter. 
Het concert werd afgesloten met samenzang door MuSis en Choral.
Het was een mooie avond en we hebben vele positieve reacties ontvangen.
 
30 september 2017  Oogstmarkt
Plaats: rond de Gorechtkerk, Kerkstraat 14, Haren
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Verkoop van sierkalebassen, pompoenen, brocante en cadeauartikelen, eigengemaakte jam en bakproducten.
 
14 oktober 2017 Muzikale avond o.l.v. Cees ten Berge
Plaats: Gorechtkerk, Kerkstraat 14, Haren
Aanvang: 20.00 uur
Er zullen muziekstukken ten gehore worden gebracht van Bach, Robert Planel, Ferdinand Neges, Gershwin, Ned Washington met dwarsfluit, piano, saxofoon, gitaar, klarinet en trompet. Verder kunt u nog luisteren naar zang van Elton John.
 
20, 21 en 22 oktober 2017  Kunstfestival
Plaats: de Gorechtkerk en het Gorechthuis, Kerkstraat 14/Hortuslaan 1, Haren
 
In het nieuwe seizoen zijn de netto opbrengsten van alle activiteiten voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Groningen, met name voor kinderen in de gemeente Haren en voor opvang van en onderwijs voor kinderen in Afrika.
 
Kunt u niet meedoen aan één van de acties maar wilt u wel een gift geven voor de goede doelen dan kan dat op bankrekeningnr. NL08 ABNA 0512 7457 14  t.n.v. J. Kooi inzake Werkgroep Goededoelen.
 
Werkgroep Goededoelen Haren, bestaande uit Klaas Bakker, beheerder van ‘t Gorechthuis, Janet Knoop, lid Diaconale Raad, Ria Dost, Greetje Eisses, Anda Kooi, leden Helping Hands Haren en Anneke Bos, Jeannette ter Maat, Cees Verschoor
 
VAN DE PREDIKANTEN
 
Kerkstraat 16
Met de startdienst is het startschot gegeven voor een nieuw kerkelijk seizoen. Waarin we jong en oud willen aanspreken door de verhalen uit de Bijbel, door het organiseren van ontmoetingen, door momenten van bezinning en verdieping. Er zijn tegenwoordig niet zo veel plekken meer te vinden waar de tijd genomen wordt om stil te staan bij het leven. Bij een leven met God, wat het verlangen oproept naar heelheid, geborgenheid en hoop. De laatste tijd hoor ik verhalen van jong volwassenen die kampen met overspannenheid en burned-out door de prestatiedruk van studie en school en door de constante presentie op social media. Ze denderen maar door en kennen amper nog rustmomenten. Ik hoorde op t.v. een jonge vrouw zeggen dat ze verlangde naar rust en tijd om zich te bezinnen op het leven. En dacht in dat verlangen God te vinden. Als (landelijke) kerk zoeken we naar manieren om bij deze gevoelens aan te sluiten. God wordt niet gezocht in een dogmatisch systeem waarin amper ruimte is voor vragen en twijfel. Het verlangen naar God uit zich in het vinden van een fundament dat het leven draagt en inhoud en perspectief geeft. Als kerk staan we voor de uitdaging hieraan tegemoet te komen. Aan het bieden van kaders waarin deze vragen naar God en naar het leven er mogen zijn en voor het samen zoeken naar antwoorden hierop.
Deze gedachte zit achter ‘back to basics’ Kerk 2025. Tijd en ruimte creëren om toe te komen aan waar het in de kerk om draait: om relaties, om de verbinding met God die doorwerkt in de onderlinge ontmoetingen binnen en buiten de kerk.
Komende vrijdag ben ik in het kader van Kerk 2025 op Nieuw Hydepark. Er wacht ons een ingelaste synodevergadering over kerkordelijke besluiten met betrekking tot de classes, de classispredikant en de permanente educatie (nascholing) van predikanten en kerkelijk werkers.
Zondag is de dienst van afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers en bemoediging van de contactpersonen. Als gemeente zijn we dankbaar dat gemeenteleden zich inzetten voor het werk van de kerk, in dit geval specifiek voor het kerkenraadswerk en het pastoraat. Het fijne aan kerk-zijn is dat ieder zijn en haar steentje bijdraagt, elk naar eigen kunnen en mogelijkheden. Dat willen wij zondag vieren!
Ontvangt allen een hartelijke groet en Gods Vrede,
ds. Marja de Jager
 
Om alvast te noteren
Op 1 oktober wordt Evan Tiddo Jacob gedoopt, zoon van Arnout en Saskia Zwarts-Boomker.
Op 5 oktober is de Libanonavond waarin ik vertel over mijn reis naar Libanon en de kerkelijke- en politieke situatie daar.
Op 30 oktober is de Israëlavond met Alfred Muller, journalist en publicist Alfred spreekt met ons over de actuele rol van Israël in het Midden Oosten.
 
Ds. Marja de Jager
 
Eelderwolde
 
Startzondag
Als ik dit schrijf blik ik nog even terug op de Startzondag. Wat mooi dat we met zoveel mensen, uit beide gemeenten, een nieuwe seizoen zijn begonnen. Toen ik de kerk binnenkwam werd ik al blij verrast door het prachtige bloemstuk dat er stond. Het was een etagère, opgemaakt met fruit, groenten en eetbare planten uit de tuinen van verschillende gemeenteleden. Daarmee kwam het thema ‘Proef en geniet’ al heel fraai voor de dag. Mooi was ook de muziek van Sophie van Loon en Sabine Koch. Ze zongen en speelden het bijzondere ‘Halleluja’ van Leonard Cohen. En de kindernevendienst had een heuse vijgentak, waardoor het verhaal van Zacheüs eens temeer tot z’n recht kwam. Het was een dienst met veel verschillende elementen en daarmee werd tijdens deze ochtend een proeverij van geloof, hoop en liefde geserveerd. Nadien – niet te vergeten – stond er bij de koffie ook van allerlei lekkers klaar, gebakken of gekocht door gemeenteleden. Ieder die heeft meegewerkt aan de voorbereiding en uitwerking van de dienst, hartelijke dank daarvoor!
In de middag was er nog een vesper waar ik de onderstaande meditatie hield en die ik hierbij aan de lezers wil meegeven.
 
Psalm 34:9
‘Proef en geniet de goedheid van de Heer’
In het VU ziekenhuis in Amsterdam had mijn collega een bijzondere poster in zijn kamer hangen. Daarop stond een tekst van Loesje, ‘Geniet nooit met mate’. Genieten, zei mijn collega, dat moet je met volle teugen doen. Mooie muziek beluisteren, in elkaars armen liggen, een goede film kijken, een sprankelend glas wijn drinken, lachen om je kleinkinderen, de herfstkleuren bewonderen, de wind door je haren voelen, de kus op je voorhoofd genieten. Maarten Luther kon er ook van meepraten, getuige zijn overbekende uitspraak: ‘Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr, sein Leben lang’. Toch heeft het genieten in de christelijke traditie nooit in een goede reuk gestaan. Zeker in de calvinistische wereld leek het te gaan over de zondige aard van de mens, over zuinig leven, je plicht doen en hard werken. Het woord ‘genieten’ paste in dat rijtje niet erg thuis. Geert Mak, de bekende schrijver en domineeszoon, schijnt eens gezegd te hebben ‘Als protestanten al genieten, dan doen ze dat vaak met een slecht geweten’. Toch geeft de Bijbel alle aanleiding om te proeven en te genieten van wat het leven te bieden heeft. In dat aloude boek is genoeg te lezen over de schoonheid van de schepping, het vieren van de feesten, het genieten van hartstochtelijke liefde, de vreugde van een gezamenlijke maaltijd, water dat wijn mag worden. Genieten, dat is niet verkeerd, het is juist ‘zonde’ om alles wat mooi en goed is aan je voorbij te laten gaan. Dietrich Bonhoeffer zegt ergens, dat je God niet alleen ter sprake moet brengen aan de randen van het bestaan, daar waar verdriet is en lijden. Zeker daar wil Hij ook zijn, maar ook daar waar mensen het goede leven genieten met elkaar. Waar vreugde is, midden in het alledaagse leven, ook daar laat de Eeuwige zich vinden.
Dat brengt me bij psalm 34. Daar lezen we ‘Proef en geniet dat de Heer goed is’. Ik werd er ooit eens op gewezen door een goede vriend, in een periode dat het werk me helemaal in beslag nam en ik eronderdoor dreigde te gaan. Hij las me deze woorden – nota bene in een café – voor en zei ‘IJbo, neem je nog wel tijd om te genieten?’. Ik ben zijn opmerking niet vergeten. Want inderdaad, in alle drukte en gejaag is het goed om stil te staan bij wat mooi is, plezier geeft, te genieten is. Ik weet dat meer dan ooit te waarderen en ervoor te danken. Maar, zou iemand kunnen zeggen, klinkt het toch niet wat oppervlakkig? We leven toch al in een genotscultuur, waarin zoveel draait om vertier en vermaak? Bovendien, valt er wel wat te genieten in een tijd van vluchtelingenstromen, bij de constante dreiging van terreur en rondom mensen die ernstig ziek zijn? Het valt niet te ontkennen, dat er soms niet veel te genieten valt. Maar in Psalm 34 gaat het ook niet om platte verstrooiing of hedonisme. Het gaat, denk ik, om de aandacht voor al wat mooi, lief en goed is, hoe klein en beperkt ook en dat je daarvoor van Godswege tijd mag nemen, daarvan mag proeven. De psalmdichter gaat zelfs nog een belangrijke stap verder. Want verderop zegt hij ‘Mijd het kwade en doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na’. Genieten heeft dus niet alleen maar te maken met mij zelf. Het is niet ‘ik en mijn privé genoegens’. Wie geniet van wat voorhanden is, verliest daarbij de ander niet uit het oog. Het is evenzo opkomen voor hen die geen verweer hebben, zorg geven aan hen die in de marge leven, mensen bijstaan die het zwaar te verduren hebben, onrecht niet onbenoemd laten. Want ook daarin proeven mensen Gods nabijheid. Eigenlijk is genieten in de Bijbel altijd ‘dubbel’ genieten omdat de medemens er bij betrokken wordt.
 
 
Tenslotte
Tijdens de Startzondag zongen we het onderstaande hoopvolle lied van Kees Posthumus op de melodie van ‘Wonen overal nergens thuis’ (NLB 419). Mooi om thuis nog eens te zingen of te neuriën.
 
Licht in je ogen, muziek in je oor
Neus vol geuren, een smaak op het spoor
Tastende vingers, een wereld die wacht
Zie, proef, hoor, wat je nooit had verwacht
Mensen, veel geluk!
 
Allen hartelijk gegroet,
ds. Ybo Buurma
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdagmorgen
Telefoon:06-16211322
 
 
 

 

 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 01-10-2017 om 10:00
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.